Sediul central:
Republica Moldova,
MD-2012
mun. Chişinău,
str. Armenească 29/1
tel: (373 22) 22-20-19
fax: (373 22) 22-20-19
mob: 0 699 83 666
 
Elevator:
Republica Moldova,
MD-3711
or Bucovăţ
str. Ştefan cel Mare,11
tel.: (237) 62551
 

 

 

Produsele noastre

IPC "Bucovăţ" SRL desfăşoară o activitate largă în ceea ce priveşte creșterea, achiziţionarea şi comercializarea cerealelor, culturilor tehnice și leguminoase. Conducerea tinde mereu spre diversificarea produselor, acest lucru reieşind din conjunctura pieţei. Totuşi principalele produse vizate de noi sunt:


Floarea - soarelui inclusiv mașcată.
Orz;
Porumb;
Grâu alimentar şi furajer;
Culturi leguminoase;
In.

Achiziţionarea şi vânzarea culturilor sus menționate se efectueaza reieşind din normele stabilite de standardele în vigoare.

Dispunând de o bază tehnică pe măsură întreprinderea este capabilă să livreze produsele sale în orice colţ al ţării, iar accesul direct la calea ferată permite expedierea bunurilor în orice destinaţie conectată la acest tip de transport.

Totodată întreprinderea dispune de secţii de producere a uleiului de floarea - soarelui (care poate prelucra până la 45 tone de ulei pe zi) și macuhului, combifurajelor, peleților, îngrășămintelor biologice și reproductor de creștere a porcinelor de rasă (un ciclu anual prevede obținerea a 2500 de capete).

 

 

Copyright (c) 2014. Bucovat.SRL. All rights reserved.
Design by Manifest Studio.