Sediul central:
Republica Moldova,
MD-2012
mun. Chişinău,
str. Armenească 29/1
tel: (373 22) 22-20-19
fax: (373 22) 22-20-19
mob: 0 69 983 666
 


Elevator:
Republica Moldova,
MD-3711
or Bucovăţ
str. Ştefan cel Mare,11
tel.: (237) 62551

 

 

 

Servicii

Întreprinderea de Produse Cerealiere   IPC "Bucovăţ" SRL oferă o gamă largă de servicii care vizează nemijlocit produsele cerealiere, leguminoase şi culturile tehnice şi anume:

- Uscare;

- Separare;

- Păstrare;

- Sortare.

    Baza tehnică a întreprinderii permite prestarea următoarelor tipuri de servicii:

- Recoltare cerealelor şi culturilor tehnice;

- Transportarea acestora;
   
    - Încărcare/descărcare în transport feroviar.

Compania de asemenea dispune de secţie de producere a uleiurilor vegetale, macuhului, combifurajelor,  peleților, îngrășămintelor biologice și reproductor de creștere a porcinelor de rasă.

 

 

 

Copyright (c) 2014. "Bucovăţ"SRL. All rights reserved.
Design by Manifest Studio.
Отправить нам
        E-Mail